خادم المهدی عج

خادم المهدی عج
طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت

دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۴۴ ق.ظ


امام اول اهل سنت ابوحنیفه است که تعابیر مختلفی درمورد او بیان شده است مثلا در حدیثی میگویند پیامبر فرموده:

 

یکون فی امتی رجل اسمه النعمان و کنیته ابو حنیفه هو سراج امتی سراج امتی سراج امتی.

مردی در امت من به دنیا خواهد آمد و نامش نعمان و کنیه اش ابوحنیفه است. او چراغ امت من است.

تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج13، ص335

 

بعد از این روایت خود اقای بغدادی میگوید:هو حدیث موضوع

این حدیث جعلی و ساختگی است.

 

همچنین آقای سیوطی در کتاب اللآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة، ج1، ص457 این روایت را از نبی مکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند و می گوید: روایت جعلی است.

آقای شوکانی در کتاب الفوائد المجموعة، ص420 می گوید:

هو موضوع و فی إسناده وضاعان: مأمون بن أحمد السلمی و أحمد بن عبد الله الجویباری

این حدیث جعلی است و دو نفر از جاعلین و حدیث سازان به نام مأمون بن أحمد السلمی و أحمد بن عبد الله الجویباری در سند این حدیث هستند.

روایت دیگری را از نبی مکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کنند که می فرماید:

سیأتی من بعدی رجل یقال له: النعمان ابن ثابت و یکنی أبا حنیفة، لیحیین دین الله و سنتی علی یده.

در آینده، در أمت من، مردی خواهد آمد که اسمش نعمان و کنیه اش ابو حنیفه است. دین خدا و سنت من به دست او إحیاء و زنده خواهد شد.

آقای خطیب بغدادی در رابطه با این حدیث می گوید:

باطل موضوع، محمد بن یزید متروک الحدیث و سلیمان و شیخه مجهولان و أبان یرمی بالکذب.

هم باطل است و هم جعلی. در سندش محمد بن یزید است که متروک الحدیث است و سلیمان و استادش مجهول هستند و أبان هم متهم به دروغگویی است.

اللآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة للسیوطی، ج1، ص458

آقای سیوطی روایتی را از أنس نقل می کند:

یکون فی أمتی رجل یقال له النعمان، یکنی أبا حنیفة، یجدد الله له سنتی علی یدیه.

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می فرمود:

در آینده، مردی در أمت من خواهد آمد که به او نعمان می گویند و کنیه اش ابوحنیفه است و خداوند، سنت و شریعت من را به دست او تجدید می کند.

الکامل فی ضعفاء الرجال لأبن عدی، ج1، ص178

آقای سیوطی می گوید:

موضوع، آفته الجویباری.

حدیث جعلی است و مشکل آن از ناحیه آقای جویباری است.

اللآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة للسیوطی، ج1، ص458

آقای ملا علی قاری، حکم به جعلی بودن این روایات دارد.

الأسرار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة، ص455

جالب اینکه مطلبی را آقای خطیب بغدادی نقل می کند و دیگران هم این مطلب را نقل می کنند و از طریق اینترنت و نرم افزارهای مربوط، می توان جستجو کرد و در کتابی که عبد الله پسر احمد بن حنبل به نام السنة نوشته، آمده است که ابو حنیفه می گوید:

لو أدرکنی النبی و أدرکته لأخذ بکثیر من قولی و هل الدین إلا الرأی الحسن.

اگر من پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را درک می کردم و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) زمان مرا درک می کرد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بسیاری از گفتار و سخنان مرا قبول می کرد و ملاک شریعت قرار می داد. آیا دین، جز رأی و قیاس است؟

تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج13، ص390 - الکامل لابن عدی، ج7، ص8

از این حدیث، پناه می بریم به خدای عالم. اگر ما همچنین روایتی را در ضعیف ترین کتاب هایمان نسبت به أئمه (علیهم السلام) داشتیم، علیه ما قیامت برپا می کردند.

همچنین خواب های زیاد و کراماتی که نقل می کنند را نمی گویم و فقط به این چند نمونه بسنده می کنم.

 

 

نظر مالک بن أنس در مورد ابوحنیفه

خطیب بغدادی که از شخصیت های برجسته اهل سنت است، در تاریخ بغداد، ج13، ص401 از جناب حُنینی - که ذهبی در حق او می گوید: الامام الحافظ - نقل می کند:

قال سمعت مالکا یقول ما ولد فی الاسلام مولود أشأم من أبی حنیفة

از مالک (رئیس مالکی ها) شنیدم که می گفت: در اسلام، فرزندی شوم تر از ابوحنیفه به دنیا نیامده است.

همچنین ابن عبد البر در کتاب الإنتقاء فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ص150 می گوید:

سفیان ثوری همان تعبیری را که مالک درباره ابوحنیفه گفته، نقل می کند:

أنه شر مولود ولد فی الإسلام

ابوحنیفه، شرترین مولودی است که در اسلام به دنیا آمده است.

در تاریخ بغداد از مالک بن انس نقل می کند:

کانت فتنة أبی حنیفة أضر علی هذه الأمة من فتنة إبلیس

فتنه ابوحنیفه، ضررش بر این امت، بیشتر از فتنه ابلیس است.

تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج13، ص396

همچنین ولید بن مسلم نقل می کند:

قال لی مالک: یذکر أبو حنیفة ببلدکم؟ قلت: نعم. قال: ما ینبغی لبلدکم أن تسکن.

مالک بن أنس به من گفت: آیا در شهر شما، نام ابوحنیفه برده می شود؟ گفتم: بله. گفت: شهری که نام ابوحنیفه در آن برده می شود، شایسته سکونت نیست.

تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج13، ص421 - حلیة الأولیاء لأبی نعیم، ج6، ص325 - الکامل فی ضعفاء الرجال، 7/6

نظر شافعی در مورد ابوحنیفه

در کتاب حلیة الأولیاء از قول شافعی نقل می کند:

نظرت فی کتاب لأبی حنیفة فیه عشرون و مائة، أو ثلاثون و مائة ورقة، فوجدت فیه ثمانین ورقة فی الوضوء و الصلاة و وجدت فیه إما خلافا لکتاب اللّه أو لسنة رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم أو اختلاف قول أو تناقض أو خلاف قیاس.

کتاب ابوحنیفه را نگاه کردم و 120 یا 130 ورق داشت. 80 ورق آن درباره وضوء و نماز بود و اینها، یا مخالف کتاب خدا بود یا مخالف سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یا اختلاف اقوال یا تناض یا خلاف قیاس.

حلیة الأولیاء لأبی نعیم، ج10، ص103

نظر احمد بن حنبل در مورد ابوحنیفه

خطیب بغدادی از احمد بن حنبل نقل می کند:

ما قول أبی حنیفة و البعر عندی إلا سواء

قول ابوحنیفه و سرگین، نزد من مساوی است.

تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج13، ص413

 

طبرانی از احمد بن حنبل نقل می کند:

إنه قال: کان أبو حنیفة یکذب و قال: أصحاب أبی حنیفة ینبغی أن لا یروی عنهم شئ.

ابوحنیفه دروغ می گوید و شایسته نیست که اصحاب ابوحنیفه از او چیزی نقل کنند.

المعجم طبرانی، ج7، ص17

نظر سفیان بن عُیِیْنه در مورد ابوحنیفه

بخاری در کتاب تاریخ صغیر نقل می کند:

أنّ سفیان لما نعی أبو حنیفة، قال: الحمد للّه، کان ینقض الإسلام عروة، ما ولد فی الإسلام أشأم منه

وقتی سفیان، خبر مرگ ابوحنیفه را شنید، خدا را شکر کرد و گفت: او اسلام را تکه تکه می کرد و در اسلام، شوم تر از او بدنیا نیامده است.

التاریخ الصغیر للبخاری، ج2، ص93 - تاریخ بغداد، ج13، ص418

ابن عبد البرّ از سفیان بن عیینه در کتاب الإنتقاء فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء نقل می کند:

قال نعیم عن الفزاری: کنت عند سفیان بن عیینة، فجاء نعی أبی حنیفة، فقال: لعنه اللّه، کان یهدم الإسلام عروة عروة، ما ولد فی الإسلام مولود أشر منه. هذا ما ذکره البخاری.

نعیم از فزاری نقل می کند که: نزد سفیان بن عیینه بودم و خبر مرگ ابوحنیفه آمد. گفت: خدا او را لعنت کند که اسلام را پاره پاره می کرد و در اسلام، بدتر از او به دنیا نیامده است.

الإنتقاء فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ص149 - 150

نظر اوزاعی در مورد ابوحنیفه

روی عن الأوزاعی یقول: ما ولد مولود فی الاسلام أضر علی الاسلام من أبی حنیفة.

اوزاعی می گوید: در اسلام، فرزندی که ضررش بر اسلام بیشتر از ابوحنیفه باشد، به دنیا نیامده است.

تاریخ بغداد للخطیب بغدادی، ج13، ص399

خطیب بغدای سخنی را از ابوبکر بن أبی داود سجستانی نقل می کند. ذهبی از ابوبکر سجستانی این گونه تعبیر می کند:

الامام العلامة الحافظ شیخ بغداد

سیر اعلام النبلاء للذهبی، ج13، ص221

ابوبکر سجستانی به دوستان و اصحابش می گفت:

یقول الصحابة: ما تقولون فی مسألة اتفق علیها مالک و أصحابه و الشافعی و أصحابه و الاوزاعی و أصحابه و الحسن بن صالح و أصحابه و سفیان الثوری و أصحابه و أحمد بن حنبل و أصحابه؟ فقالوا له: یا أبا بکر! لا تکون مسألة أصح من هذه، فقال: هؤلاء کلهم اتفقوا علی تضلیل أبی حنیفة.

نظر شما چیست در مورد مسئله ای که بر آن مالک و یارانش، شافعی و یارانش، اوضاعی و یارانش، حسن بن صالح و یارانش و سفیان ثوری و یارانش و احمد بن حنبل و یارانش اتفاق نظر دارند؟ دوستان و اصحاب ابوبکر سجستانی گفتند: مسئله ای صحیح تر، به این شکل نیست. آقای سجستانی گفت: تمام اینها اتفاق نظر دارند بر گمراهی ابوحنیفه.

تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج13، ص382

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۳/۱۲/۲۵
  • ۳۹۱ نمایش
  • خادم المهدی عج

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی